fbpx

Samtyckesavtal

Jag godkänner härmed att Paraply Produktion AB (nedan kallad Paraply) Org: 556853-8333, samlar in, lagrar och behandlar mina personuppgifter i Royal Republics Rock-off Musiktävling som arrangeras i samband med Royal Republics konsert på Brinova Arena den 16 dec 2023.


1. Personuppgifter som samlas in:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
  • Videomaterial och mp3-filer
  • Pressbild

2. Syfte:
Mina personuppgifter samlas in i samband med en tävling under Royal Homecoming 16 december. Tävlingen administreras av Paraply.

3. Lagring och säkerhet:
Mina personuppgifter kommer att lagras säkert och konfidentiellt. Paraply kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda mina uppgifter mot obehörig åtkomst.

4. Upphörande av lagring:
Mina personuppgifter kommer att lagras endast så länge som det är nödvändigt för ändamålet, och raderas efter tävlingen är slut.

5. Mina rättigheter:
Jag har rätt att när som helst begära att mina handlingar raderas.

6. Kontakt:
För frågor eller begäranden relaterade till mina personuppgifter kan jag kontakta Paraply på info@paraply.se